Přeskočit navigaci

Diagnostika obráběcích strojů

Zabezpečuje obrobení dílců na CNC strojích „na první pokus“.

Snižuje zmetkovitost a náklady na prostoje strojů.

Geometrie typického 3osého obráběcího stroje může vykazovat až 21 různých chyb. Tyto chyby se projevují jako odchylky od ideální trajektorie pohybu a zahrnují lineární polohování a natáčení v jednotlivých osách (pitch, yaw a roll) včetně přímosti a vzájemnou kolmost os. Každá z těchto chyb má nepříznivý vliv na celkovou přesnost polohování stroje a proto i na přesnost obrobků.