Přeskočit navigaci

Deset výhod použití sond na obráběcích strojích

Zvýšení produkce.

Rozšíření možností.

Snížení nákladů.

Růst vašeho podnikání nemusí být omezen růstem mzdových nákladů nebo dostupností zkušených pracovníků. Díky automatizaci procesu ustavování nástrojů poskytují strojní sondy společnosti Renishaw svým uživatelům řadu podnikatelských předností

Snížení zmetkovosti

Snížení zmetkovosti

Při ručním ustavování nástrojů může zmetkovitost dosáhnout až 20% a více.

Vyřešení nedostatku zkušeností

Vyřešení nedostatku zkušeností

Překonání limitů výrobní kapacity způsobené nedostatkem zkušených operátorů.

Snížení nákladů

Snížení nákladů

Snížení počtu zkušených operátorů na jeden stroj, protože to zvláště významně ovlivňuje výši mzdových nákladů.

Zkrácení doby seřizování

Zkrácení doby seřizování

Automatické ustavování pomocí sond může být až 10krát rychlejší než ruční postupy, čímž se uvolní více času na vlastní obrábění.

Vyšší využití strojů

Vyšší využití

Automatizované měření během procesu znamená, že stroje již nemusí čekat, až je operátoři opět uvedou do chodu.

Lepší předvídání

Lepší předvídání

Plánování na základě předvídání, kolik času zabere seřizování.

Zkrácení výrobních časů

Zkrácení výroby

Rychlé, automatické a opakovatelné nastavení obráběcích operací.

Ochrana výnosů a marží

Ochrana výnosů a marží

Obrana proti komoditizaci a soupeření o nejnižší cenu.

Nárůst hodnotového řetězce

Nárůst hodnotového řetězce

Ucházejte se o hodnotnější kontrakty na nových trzích a produktových kategoriích.

Větší agilita

Větší agilita

Reakce a rychlejší přizpůsobení změnám procesu.