Přeskočit navigaci

Datově řízená výroba

Cesta k průmyslu 4.0 ... počátkem všeho jsou data

Softwarová a digitální řešení

Digitální transformace průmyslu se zrychluje díky rychlému pokroku technologií jako je cloud computing, umělá inteligence (AI) a průmyslový internet věcí (IIoT).

Továrny v současné době shromažďují a zpracovávají více dat než kdykoli předtím, ale pouze výrobci, kteří mají přístup ke správným datům ve správný čas budou schopni využívat předností technologií průmyslu 4.0.

Sběr dat z procesů od začátku do konce nabízí podklady pro analýzu a zlepšování výrobních procesů. Umožňuje předvídat, identifikovat a opravovat chyby procesu ještě předtím, než k nim dojde.

Společnost Renishaw nabízí rozsáhlou řadu doplňkových softwarových a digitálních řešení pro vizualizaci a sledování stroje, procesu a dat dílce.

Chytrá aplikace pro inteligentní továrny

Názorným příkladem našich flexibilních vizualizačních nástrojů je Reporter. Tuto jednoduchou, ale výkonnou aplikaci pro sledování procesu v reálném čase lze používat se širokou škálou obráběcích strojů a řídicích systémů. Jejím účelem je vizualizovat data získaná z měření dílců.

Měřená data lze zobrazit na obráběcím stroji nebo analyzovat externě, po exportování dat do CSV souboru nebo připojením prostřednictvím standardních komunikačních protokolů. Aplikace Reporter je instalována do CNC řídicích systémů s operačním systémem Windows®, nebo do tabletů s Windows, připojených k řídicímu systému přes Ethernet.


Aplikace Reporter na tabletu s operačním systémem Windows® připojeném k řídicímu systému Fanuc

Klíčové vlastnosti aplikace Reporter:

  • Zobrazení vyhovujících či nevyhovujících naměřených dat v reálném čase nebo historických dat pro každý měřený dílec na obráběcím stroji.
  • Monitorování trendů měření jako je opotřebení nástroje a působení tepelných odchylek při sledování kritických prvků.
  • Shromažďování a sdílení dat měřených na stroji prostřednictvím exportu dat

Začněte svoji cestu k průmyslu 4.0

Žádost o více informací

Obráběcí dílna Renishaw v Miskin Renishaw Miskin machine shop

Zkušenosti v oblasti inteligentní výroby

Pohotové myšlení umožnilo před 50 lety spoluzakladateli naší společnosti vynalézt spínací dotykovou sondu. Tato inovace vyřešila v té době specifický výrobní problém a vedla k revoluci v oblasti trojrozměrného souřadnicového měření v globální výrobě.

Naše digitální transformace začala počátkem devadesátých let, kdy prudce rostly požadavky na snímací systémy Renishaw. Inovativní přístup naší značky k řešení problémů v oblasti výroby vedl k vytvoření systému RAMTIC (Renishaw Automated Milling, Turning and Inspection Center).

RAMTIC nám umožnil použít řízení procesu pro zvýšení výroby, při do té doby nebývalé úrovni přesnosti obrábění a automatizaci procesu. Toto automatizované řešení bylo koncipováno pro splnění specifických požadavků a, podobně jako předtím spínací dotyková sonda, znamenal RAMTIC revoluční změnu našich výrobních operací.

Pohotové myšlení zůstává i dnes jádrem našeho přístupu k inteligentní výrobě. Nejsme pouze dobře zavedeným výrobcem, ale také již čtyři desítky let praktikujeme principy inteligentní výroby. Kdo je tedy lepším partnerem pro odborné vedení a podporu na cestě k digitalizaci?


Náš datově řízený přístup k řízení procesu

Strojní dílna Renishaw Miskin

My sami, jakožto výrobci, čelíme stejným produkčním úlohám jako naši zákazníci:

  • být vysoce produktivní
  • dosahovat konzistentnější kapacity
  • zvyšovat úroveň automatizace
  • snižovat náklady a být globálně konkurenceschopní

U nás v Renishaw jsme pro eliminaci nebo kontrolu zdrojů odchylek ve výrobě použili náš vlastní inovativní přístup a samozřejmě používáme naše vlastní produkty pro řešení těchto obecných výzev. O naše poznatky jsme se podělili s našimi zákazníky, kteří nyní důsledně vyrábějí výkonové dílce s těsnějšími tolerancemi a s minimem lidských zásahů.

Více informací o řízení procesů

Na základě vlastních zkušeností a námi vyvíjených inovativních technologií vám můžeme nabídnout osvědčená řešení a odbornou podporu při identifikaci a zlepšování problematických míst ve vašem výrobním procesu.

Podívejte se, jak můžete lepším řízením výrobního procesu zvýšit váš zisk a posílit konkurenceschopnost vašeho podniku.

Pyramida produktivního procesu™

Pyramida produktivního procesu