Přeskočit navigaci

CARTO

Snadno a rychle použitelný software pro laserové měření se systémem XL-80 a XM-60.

software CARTO

Nová podpora dynamického úhlového snímání pomocí XL-80

Softwarový balík CARTO provádí uživatele celým průběhem procesu měření, od nastavení a testu až po analýzu dat.

Intuitivní uživatelské rozhraní a průběh činnosti softwaru odpovídá snadnému nastavení víceosého kalibrátoru XM-60 a laseru XL-80.

Součástí naší strategie soustavného zdokonalování bude pravidelné vydávání verzí softwaru CARTO s doplněnými typy měření a funkcemi až k podpoře pro XM-60 a XL-80. Další podrobnosti o funkcích laseru XL-80 softwaru CARTO viz tabulky porovnání verzí CARTO.

Funkce a výhody

Software CARTO tvoří dvě aplikace; Capture pro sběr interferometrických dat laseru a Explore pro účinnou analýzu dle mezinárodních norem a další.

Sada CARTO je vybavena databází pro automatizované ukládání a organizování uživatelských dat. To zjednodušuje obsluhu a umožňuje uživatelům snadno a rychle porovnávat data mezi více stroji.

Capture

 • Vyberte mezi režimy 'target-based' nebo 'free-run' (režim 'free-run' je k dispozici pouze s XM-60) podle vaší aplikace.
 • Automatická detekce znamének. Směry chyb měření jsou určovány automaticky ve vztahu k osám stroje, což omezuje lidskou chybu.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje novým uživatelům začít rychle a s minimem úsilí se sběrem dat.
 • Postup pro účinnou navigaci.

Explore

 • Tvorba upravených zpráv z testování jen několika kliknutími pomocí funkce Report builder.
 • Překrývání více výsledků pro snadné porovnávání.
 • Vytvoření kombinovaných výsledků PDF se všemi šesti chybovými kanály, zobrazených ve formátu požadovaných mezinárodních standardů (pouze pro XM-60).
 • Snadné importování starších souborů do databáze pomocí funkce File importer.

Režim "Free run" (pouze XM-60)

 • Dvě chyby přímosti a tři úhlové chyby jsou všechny vykresleny vůči lineární pozici.
 • Okamžité snímání dat bez nutnosti definovat pozice nebo počet cílů. Výborné pro letmý (on-the-fly) průzkum.
 • Spouštění může být ruční (stisknutím klávesy), automatické (na základě stability pozice) nebo souvislé (snímání během pohybu v uživatelem definovaném intervalu).
 • Vizuální nastavovací měrky poskytují živé zobrazení každého chybového kanálu pro zpětnou vazbu při seřizování stroje.

Galerie snímků

Nejdůležitější údaje o nejnovější verzi CARTO

 • Lineární a úhlové dynamické snímání pomocí XL-80
 • Zdokonalení při zprůměrování měření (pouze XL-80)
 • Porovnávání dat je nyní kompatibilní pro režim ‘free-run'
 • Možnost zobrazení uložených testů ‘free-run'
 • Analýza přímosti dle standardu ISO 10791-1
 • Analýza přímosti dle standardu ASME B5.54 2005

Stáhnout softwaru

Systémové požadavky

Windows 7 Professional Service Pack 1 nebo vyšší, doporučen je 64bitový operační systém, 2 GB volné kapacity pevného disku, rozlišení displeje 1024 x 768 nebo vyšší, PDF prohlížeč. Tento instalační program také nainstaluje, není-li již nainstalováno: Moduly Runtime .NET 4.6.1 a Visual C++ pro 2015 a 2017.