Přeskočit navigaci

Biologie

Ramanova spektroskopie se úspěšně používá k analýze celé řady materiálů a systémů.

Společnost Renishaw je lídrem v této expanzi inovací, jako je oceněný konfokální Ramanův mikroskop inVia, kombinované Ramanovy / skenovací mikroskopové systémy a kombinovaný systém SEM-Raman.

Kliknutím na níže uvedený odkaz zjistíte, jak vám můžeme pomoci s vašimi aplikacemi v biologii:

Tuto label-free analytickou techniku lze použít pro rozdělení chemických a strukturálních informací mnoha dalších vzorků, včetně:

 • Bioprocesing
 • Protein/peptidová strukturální analýza
 • Mikrobiologie
 • Distribuce léčiv in vitro a in vivo
 • Výzkum rakoviny/patologie
 • Redox biologie
 • Regenerativní medicína
 • Stárnutí a neurodegenerativní choroby, biopaliva a zemědělský výzkum
 • Lipidomika
 • Metabolomika
 • Vývojová biologie
 • Reprodukční biologie
 • Virologie

Webový seminář - Rezonanční Ramanova spektroskopie pro biologický redox výzkum

Rezonanční Ramanova (RR) spektroskopie je ideální nástroje pro biologický redox výzkum. Nevykazuje pouze vysokou citlivost na hemoproteiny, ale dokáže také objasnit jejich oxidaci a stavy oxidace in situ (roztok, organely, buňky a tkáně). RR zobrazování poskytuje chemické a prostorové informace, umožňující korelace mezi distribucí hemoproteinů, oxidačním stavem a funkcí protein/buňka.

Stažení aplikační poznámky

 • Application note: Redox biology with the inVia confocal Raman microscope Application note: Redox biology with the inVia confocal Raman microscope [en]

  Raman spectroscopy is sensitive to the presence of haem proteins and is ideal for studying their redox biology, without the need for isolation or staining. The redox of haem proteins is closely linked to their protein functions – oxygen transport and storage, electron transport, and scavenging of free radicals. By using Raman spectroscopy to elucidate redox states within biological systems, researchers can study redox dynamics and its effects on health regulation and diseases.

Stažení aplikační poznámky

Další aplikace

Naši aplikační specialisté mají bohaté zkušenosti v celé řadě aplikačních oblastí. Kontaktujte nás pro informace o specifické oblasti, která vás zajímá.