Přeskočit navigaci

Ballbar QC20-W

Systémy Renishaw ballbar dominují trhu již téměř 30 let a toto vedení pokračuje i dnes s bezdrátovým systémem ballbar QC20-W.

Co je QC20-W ballbar test?

QC20-W ballbar

Komponenty tvořící systém ballbar QC20-W:

 • QC20-W ballbar (velmi přesný teleskopický lineární snímač s dvojicí přesných koulí na obou koncích)
 • dva přesné magnetické držáky, z nichž jeden je připevněn ke stolu stroje a druhý k vřetenu stroje nebo vřeteníku.

Za provozu jsou koule snímače kinematicky uloženy v magnetických držácích. Díky tomuto uspořádání je ballbar schopen měřit i drobné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem držáku umístěného na stole stroje.

Nasnímaná data jsou odeslána do počítače, ve kterém software Ballbar 20 vypočítá celkové hodnoty přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami nebo vlastními analytickými přehledy Renishaw. Tento protokol využívá jedinečnou matematickou analýzu souboru hodnot pro diagnostikování mnoha dalších individuálních chyb stroje. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu.

Výklad testování systémem ballbar

Výhody testování systémem ballbar

Ballbar QC20-W

Diagnostický systém ballbar provádí jednoduchou a rychlou kontrolu přesnosti CNC obráběcích strojů v souladu s uznávanými mezinárodními normami (např. ISO, ANSI/ASME apod.). Umožňuje testovat a sledovat přesnost strojů, rychle diagnostikovat problémy vyžadující údržbu stroje a identifikovat zdroje chyb, které jsou jejich příčinou.

Pravidelné testování strojů systémem ballbar:

 • zaručuje přesnost součástí vyráběných na vašich CNC strojích,
 • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu strojů,
 • pomáhá k souladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
 • na základě zjištěných faktů umožňuje provádět prediktivní údržbu.

Proč používat systém Renishaw ballbar QC20-W?

Přehled systému

Systém QC20-W čerpá z mnohaletých zkušeností společnosti Renishaw s testováním pomocí ballbaru. Toto jsou hlavní přednosti systému:

 • Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje provoz bez přívodního kabelu. Bezdrátové měření lze provádět při zavřených dvířkách pracovního prostoru a snižuje možnost poškození systému.
 • Hardware a software umožňující měření na části kruhové dráhy v rozsahu 220° (partial arc test). Tato funkce poskytuje vyšší flexibilitu testování, včetně:
  • Zdokonalené kontroly osy Z (bez požadavku na jakékoliv upínací přípravky).
 • Kontroly strojů s omezeným pojezdem v některých osách (typicky osa Z na obráběcích centrech a osa X u soustruhů)
 • Schopnost otestovat 3 roviny z jednoho nastavení, použití testů 'částečného oblouku' pro 2 z testů a stávající 'volumetrická analýza'.
 • Rychlejší snímání dat zdokonaluje přesnost analýzy prováděné na malých poloměrech nebo prováděných při vysokých rychlostech posuvu.
 • Zdokonalený software Ballbar 20 zahrnuje mnoho nových funkcí pro rozsáhlejší testování a snazší použití.

Možnosti

Test částečného oblouku systémem QC20-W

Standardní QC20-W obsahuje ballbar o délce 100 mm a prodlužovací nástavce v délkách 50, 150 a 300 mm. Po sestavení ballbaru s různými kombinacemi prodlužovacích nástavců lze provádět testy o poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 a 600 mm.

Nová konstrukce upevnění kuliček ballbaru (nový držák středové kuličky a nové provedení nástrojových misek) umožňují QC20-W provádění nového typu testu na části kruhové dráhy v rozsahu 220° (partial arc test) v rovinách procházejících osou středové kuličky). To znamená, že systémem ballbar lze testovat parametry stroje ve třech kolmých rovinách, bez nutnosti přemístění držáku středové kuličky. Díky tomu se výrazně urychluje kontrolní měření (pro měření na poloměru větším než 150 mm je třeba použít speciální upínač).

Výsledky mohou být zobrazeny ve formě volumetrické analýzy (viz Software Ballbar 20 se zárukou, že všechna data byla shromážděna okolo stejného bodu.

Systém ballbar QC20-W lze použít také s novým softwarem Ballbar Trace pro sběr dat v určeném časovém období. Všestranné použití softwaru Ballbar Trace otevírá systém QC20-W mnoha novým aplikacím, včetně kalibrace 5osých strojů (dle ISO 10791-6) a statického monitorování. Nový software je pro stávající uživatele QC20-W k dispozici bezplatně.

Obsah soupravy

QC20-W Souprava bezdrátového ballbar systému

Běžná souprava QC20-W je dodávána v robustním kufříku, který obsahuje bezdrátový ballbar QC20-W, baterii, magnetický držák na vřeteno a stůl (otočné čepy), prodlužovací nástavce 50 mm, 150 mm a 300 mm pro ballbar (lze použít různé poloměry testu) a nářadí.

Software Ballbar 20 a návod jsou dodány na jednom CD spolu s video průvodcem „Začínáme“, obsaženým na samostatném DVD.

Součástí soupravy je i kalibrátor pro zdokonalenou analýzu testu. (Umožňuje měření absolutních hodnot nezbytné pro kontrolu chyb odměřování. Kalibrátor je vhodný také pro ověřování nominální správnosti odměřování ballbaru.)

DVD Začínáme se systémem ballbar QC20-W

Souprava obsahuje také kalibrační protokol ballbaru a kalibrátoru. Ověřovací štítky pro zobrazení výsledků testů na zkontrolovaných strojích jsou také obsaženy.

Každá souprava systému ballbar QC20-W obsahuje DVD „Začínáme se systémem ballbar QC20-W“, které vás seznámí se systémem, provede vás krok za krokem nastavením, instalací a používáním systému, a ukáže vám, jak provádět testy a vyhodnocovat výsledky. Tento DVD disk je k dispozici bezplatně u místního zastoupení společnosti Renishaw, nebo lze jeho obsah zhlédnout na našich Stránkách školicích videí.

Doplňky

Možnosti systému ballbar QC20-W lze rozšířit použitím řady volitelného příslušenství.

 • S dalšími prodlužovacími nástavci lze testovat až do poloměru 1350 mm.
 • Souprava příslušenství pro malé poloměry umožňuje testování na poloměru 50 mm.
 • Pomocí adaptéru VLT lze provádět testování na dvouosých strojích. K dispozici je také souprava 360° pro soustruhy.

Díky všem těmto možnostem umožňuje QC20-W velmi variabilní testování.

Informace o produktech