Přeskočit navigaci

AxiSet™ Check-Up

Rychlá, automatická kontrola stavu víceosých obráběcích strojů

Rychlé změření parametrů stroje a report během několika minut.

Plně automatizované cykly pro přesné a konzistentní výsledky.

Funkce srovnání dřívějších měření umožňuje sledovat změny geometrie stroje v průběhu času.

Pro víceosé stroje

Množství provozovaných víceosých strojů výrazně vzrostlo. AxiSet Check-Up nabízí snadný a spolehlivý způsob pro analýzu vlastností rotačních os a identifikaci problémů způsobených nesprávným seřízením stroje, kolizemi nebo opotřebením.

Video AxiSet Check-Up

Funkce a výhody

  • Měření geometrie víceosých strojů a reporty.
  • Detekce chyb ustavení pivotovacího bodu a reporty.
  • Plně automatizované cykly pro přesné a konzistentní výsledky.
  • Uživatelsky definovatelné úhly kritických poloh.
  • Možnost stanovení tolerančních hodnot pro kontrolované vlastnosti.
  • Funkce srovnání dřívějších měření umožňuje sledovat změny geometrie stroje v průběhu času.
  • Grafické reporty pro rychlé zobrazení změn geometrie stroje způsobených kolizemi nebo chybami nastavení.
  • Reporty v tisknutelné formě pro archivaci a distribuci.
  • Možnost automatické kompenzace chyb pivotovacího bodu.
  • Průvodce instalací pro jednoduchou instalaci a konfiguraci.

O řešení AxiSet Check-Up

Kontrolní systém AxiSet Check-Up je kompatibilní s většinou typů pětiosých a multiprofesních strojů. Umožňuje rychlou a přesnou kontrolu pozice středů otáčení rotačních os. Rychlou kontrolu vyrovnání os a přesnosti polohování, včetně monitorování stavu stroje v čase umožňují měřicí cykly a speciální kalibrační artefakt.

AxiSet Check-Up zobrazuje naměřené výsledky v grafickém vyjádření. Na základě definovaných tolerancí umožňuje zobrazení ve formátu PASS nebo FAIL. Samozřejmostí je možnost porovnání historie měření a zobrazení trendu vývoje. Tyto možnosti pomáhají identifikovat špatné vyrovnání a změny v geometrii stroje způsobené kolizemi nebo opotřebením. AxiSet Check-Up nabízí možnost automatické aktualizace parametrů a kompenzace chyb pivotovacího bodu rotačních os.

Analýza parametrů je znázorněna graficky ve formátu Microsoft® Excel®. Výsledky měření mohou být porovnány s tolerancemi definovanými uživatelem a uloženy pro další využití v budoucnu. Všechny výsledky mohou být vytištěny ve formě protokolu ve formátu Microsoft® Word®.

Obrázky

AxiSet Check-Up - komponenty systému

Makra

Měřicí cykly (makra) jsou k dispozici pro různé typy CNC řídících systémů. Lze je využít pro 5osá obráběcí centra a multifunkční stroje. Tato makra shromažďují naměřená data a řídí pohyby stroje.

PC software

Softwarová aplikace v prostředí Microsoft® Excel® analyzuje naměřená data a zobrazuje výsledky v různých grafických formátech. 

Hardware

Jako referenční prvek pro měření se používá jednoduchá kalibrační koule namontovaná na magnetickém stojánku. Použití kalibrační koule je snadné, ve většině případů ani nevyžaduje odstranění upnutých přípravků nebo obrobku.

Doporučené doplňky pro systém AxiSet Check-Up

Tenzometrická sonda – pro dokonalou přesnost měření doporučuje společnosti Renishaw použití tenzometrických sond pro CNC obráběcí centra. Toto je nejnovější generace sond s technologií RENGAGE™.

Kalibrovaná zkušební tyč – zajišťuje, že měření AxiSet Check-Up jsou sledovatelná a porovnatelná s nastavením provedeným výrobcem obráběcího stroje.

Publikace k AxiSet Check-Up