Přeskočit navigaci

AxiSet™ Check-Up

Rychlá, automatická kontrola stavu víceosých obráběcích strojů.

AxiSet™ Check-Up je cenově dostupné řešení pro kontrolu a zlepšování přesnosti rotačních os

AxiSet Check-Up nabízí snadný a spolehlivý způsob pro analýzu vlastností rotačních os a identifikaci problémů způsobených nesprávným seřízením stroje, kolizemi nebo opotřebením. Během několika minut mohou uživatelé víceosých obráběcích center a multifunkčních obráběcích strojů zjistit odchylky ve vyrovnání a geometrii stroje a chyby bodu otáčení (pivot point), které mohou být příčinou dlouhých seřizovacích časů a zdrojem produkce zmetků. Systém AxiSet Check-Up automaticky koriguje strojní parametry bodu otáčení.

Snížit zmetkovitost, zlepšit produktivitu a zvýšit zisky - sondy Renishaw pro obráběcí stroje mohou udržovat váš proces obrábění pod kontrolou.

Zjednodušení analýzy dat

Aplikace AxiSet Check-Up graficky zobrazuje data měření vytvořená makro-softwarem AxiSet Check-Up.

Aplikace poskytuje grafické znázornění výkonových dat víceosých strojů, což může pomoci při rozhodování Vyhovuje/Nevyhovuje na základě definovaných tolerancí. Díky funkci zobrazení historických dat aplikace umožňuje sledovat výkon stroje v průběhu času.

Komponenty systému

Součásti systému AxiSet™ Check-Up

Makra

Měřicí cykly (makra) AxiSet Check-Up jsou k dispozici pro různé typy CNC řídících systémů. Lze je využít pro obráběcí centra a multifunkční stroje. Tato makra shromažďují naměřená data a řídí pohyby stroje.

Nabízí také možnost automatické aktualizace parametrů a kompenzace chyb bodu otáčení (pivot point) rotačních os.

Aplikace

Aplikace AxiSet Check-Up poskytuje detailní grafické zobrazení naměřených dat vytvořených makro-softwarem.

Aplikace je instalována na počítači nebo tabletu s operačním systémem Windows 10 (32 nebo 64 bitů) nebo vyšším a před použitím musí být licencována. K dispozici jsou trvalé licence nebo licence na zkoušku.

Hardware

Jako referenční prvek pro měření se používá jednoduchá kalibrační koule namontovaná na magnetickém stojánku.

Použití kalibrační koule je snadné, ve většině případů ani nevyžaduje odstranění upnutých přípravků nebo obrobku.

Doporučujeme zákazníkům použit AxiSet Check-Up pro otestování rotačních os stroje po jeho instalaci, protože se tovární podmínky mohou významně lišit od výrobních podmínek společnosti Hartford ve smyslu základů a úrovně povrchu. Chyby přesnosti může způsobit také přeprava a instalace, a proto automatická kompenzace aplikace AxiSet Check-Up umožňuje zachovat u obráběcích strojů vysokou úroveň přesnosti a kvality.

Hartford (Taiwan)

Doporučení

Technologie RENGAGE™ – Pro dosažení optimálního výkonu se doporučují vysoce přesné sondy Renishaw pro obráběcí stroje s technologií RENGAGE.

Kalibrovaná zkušební tyč – zajišťuje, že měření jsou sledovatelná a porovnatelná s nastavením provedeným výrobcem obráběcího stroje.

Další kroky

Pokud si myslíte, že AxiSet™ Check-Up je pro vás to pravé, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.

Více informací