Přeskočit navigaci

Automatizační software EZ-IO

Systémy Equator™ lze v 'chytrých výrobních závodech' začlenit do výrobních buněk vybavených manipulátory nebo manipulačními roboty.

Použití EZ-IO pro automatizaci systémů Equator

Automatizační sada měřicího systému Equator obsahuje interface REN-IO a software EZ-IO. V 'chytrých výrobních závodech‘ umožňuje integraci systému Equator do výrobních buněk s automatickým zakládáním. REN-IO a EZ-IO lze například použít pro spojení s jednoduchým manipulačním systémem nebo robotem, pro příjem příkazů k zahájení kontroly po založení součásti, přepínání kontrolních programů a pro sdělování robotu, které díly vyhověly či nevyhověly, aby je umístil na vhodná místa.

Software EZ-IO integrátorům velice usnadňuje nastavení automatizovaných výrobních buněk pro konfiguraci mezi systémem Equator a řídicím systémem buňky.

Použít lze inteligentní funkce, jako například automatický remastering, kdy je robot nebo manipulační systém použit pro založení referenčního „master part“ dílu na základě automatického vyhodnocení změny teploty v dílně.

Například jedna funkce umožňuje integraci s manipulačními roboty pro nakládání a vykládání dílů v předdefinovaných sekvencích. Takové řízení je spolehlivé, odolné vůči rušení a umožňuje rychlý start kontrolních procesu.

Pro upínání se v průmyslových aplikacích často používají pneumatické nebo elektrické upínací přípravky, které zaručují založení a umístění součásti ve správné poloze a orientaci pro dosažení vysoké opakovatelnosti měření. Software EZ-IO po změření součásti signalizuje, zda je součást v mezích zadaných tolerancí nebo mimo ně. Na základě těchto informací vykonává robot různé akce.

Process Monitor integrovaný s EZ-IO

Displej Process Monitor vestavěný v EZ-IO zobrazuje komunikaci mezi měřicím systémem Equator a automatizovanou buňkou, poskytuje informace o řízení procesu a grafické zobrazení historie kontrolních měření.

Integrace s PLC

V případě požadavku na ruční výběr prováděných operací, lze použít programovatelný PLC automat (Programmable Logic Controller). V takovém případě se pro odeslání signálů systému Equator pro zahájení cyklu měření používá tlačítkový ovladač. Alternativně lze tlačítkový ovladač připojit k systému Equator pro řízení nakládání a vykládání součástí.

EZ-IO Scheduler

EZ-IO Scheduler je předdefinovaná sekvence robotu, která umožňuje integrátorovi rychlé spouštění procesu.