Přeskočit navigaci

AM250

Snadná možnost volby materiálu a jeho změny

Zásobník prášku stroje AM250 je opatřen uzavíracími ventily, které umožňují doplnění materiálu během procesu výroby. Zásobník lze demontovat a ze stroje vyjmout. To je užitečné pro čištění, ale také pro snadnou výměnu více zásobníků s různými druhy materiálů. Stroj AM250 umožňuje relativně snadnou změnu zpracovávaného práškového materiálu. Také zásobníky na přebytečný prášek, umístěné mimo pracovní komoru jsou opatřeny uzavíratelnými ventily. Nespotřebovaný materiál tak lze prosít a j průběhu práce stoje jej vrátit zpět do procesu výroby. Objem pracovního prostoru je 250 x 250 x 300 mm.

Optimalizováno pro zdravotnictví

Více informací o stroji AM250 pro dentální a medicínské aplikace.

AM250 optimalizovaný pro zdravotnictví

AM250 large logo

Brožury