Přeskočit navigaci

Prohlášení o ochraně dat

Jak shromažďujeme a používáme data.

Společnost Renishaw plc se sídlem v New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire GL12 8JR, Spojené království (dále „my“) jakožto správce uživatelských dat se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady představují základní normu, podle níž budeme zpracovávat všechna osobní data (dále jen „data“), které od vás shromáždíme nebo nám je poskytnete.

Vaše údaje

Vaše údaje získáváme při řadě příležitostí, včetně případů kdy:

 • vyplňujete formulář na některé z našich webových stránek, například když:
  • zadávání objednávky na naše produkty v online obchodě Renishaw;
  • vytvoření účtu Renishaw;
  • registraci produktu;
 • zadáváte telefonickou objednávku na naše produkty;
 • žádáte nás o úvěrový účet;
 • vyplňujete náš formulář na výstavě, semináři nebo konferenci.

Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zájem o produkty.

Kontaktní a jiné údaje získáváme také od třetích stran (distributoři, odborní subdodavatelé, platební a doručovací služby, reklammní agentury, poskytovatelé analytických služeb, agentury pro hodnocení úvěroschopnosti).

Soubory cookie

Naše weby využívají také soubory cookie. Další informace naleznete v našem Průvodci soubory cookie.

Použití získaných údajů

Získaná data budou zpracována a využita pro následující účely (dále jen „účely“):

 • k poskytování informací, které si od nás vyžádáte;
 • k poskytování produktů a služeb, které si u nás objednáte;
 • k poskytování prodejní a servisní podpory;
 • k vykonávání našich povinností vyplývajících z uzavřených smluv
 • ke správě vašeho účtu Renishaw nebo jakýchkoli jiných účtů, které si vytvoříte a umožníte nám je využívat k tomu, abychom vám udělili přístup k obsahu s omezeným přístupem;
 • k poskytování co nejlepších služeb při používání našich webových stránek.

Získané údaje (na základě výše uvedených skutečností) mohou být použity také k poskytování informací o našich produktech a službách a to telefonicky, faxem nebo elektronicky. Za účelem poskytování informací může dojít k předání údajů třetí straně. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali, prosím kontaktujte nás: 

E-mailinternational@renishaw.com
PoštaRenishaw plc
New Mills
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8JR
UK
Telefon+44 (0)1453 524524
Fax+44 (0)1453 524901

Váš souhlas s používáním dat můžete odvolat kdykoli, když vás budeme kontaktovat, ať už telefonicky, faxem, nebo elektronicky.

Vaše údaje budou uchovávány společností Renishaw plc. Společnost Renishaw plc nabízí a prodává své výrobky a služby po celém světě prostřednictvím dceřiných společností, přidružených společností, zastupujících kanceláří, distributorů a zprostředkovatelů (definovaných jako „Renishaw Group“), může tedy při plnění účelu nastat potřeba předání vašich informací členům Renishaw Group, jejichž sídlo je mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Při plnění účelu může také nastat potřeba předání vašich údajů některým z pečlivě vybraných třetích stran, včetně obchodních partnerů, dodavatelů nebo subdodavatelů (dále jen „třetí strany“), například kvůli zpracování vašich plateb, hodnocení úvěruschopnosti v případě, že si u nás zřídíte úvěrový účet pro účely nákupu našeho zboží či služeb, nebo k zajištění servisní podpory k našim produktům. Tyto třetí strany mohou také sídlit nebo provozovat svou činnost mimo oblast EEA.

Odesláním vašich údajů souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být předávány příslušným členům Renishaw Group anebo třetím stranám, a ti je mohou uchovávat, přistupovat k nim a používat je. Učiníme všechny kroky přiměřeně nezbytné k tomu, abychom zajistili, že vaše údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem a v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat.

Vaše údaje nikomu nepředáme ani nesdělíme, pokud nám k tomu neudělíte souhlas, kromě případů, kdy jsme povinni nebo oprávněni tak učinit ze zákona, nebo pokud se nejedná o jakékoli nástupce našeho podnikání.

Všechny údaje, které se vás týkají, jsou uloženy na zabezpečených serverech. Prosím udržujte jakákoli hesla (jak vámi zvolená nebo přidělená hesla) umožňující přístup k určitým částem našeho webu v tajnosti a s nikým ho nesdílejte.

Přenosy informací přes internet bohužel nejsou zcela bezpečné. Přestože vaše údaje ochráníme v maximální možné míře, nemůžeme zaručit bezpečí údajů přenášených na naše webové stránky nebo online obchod. Veškeré datové přenosy provádíte na vlastní nebezpečí. Jakmile vaše informace přijmeme, použijeme přísná bezpečností opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Změny prohlášení o ochraně dat

Veškeré změny, které v budoucnosti provedeme v našem prohlášení o ochraně dat, budou publikovány na této stránce. Pravidelně zde prosím kontrolujte, zda došlo k aktualizacím nebo změnám.

Kontakt

Uvítáme jakékoli dotazy, komentáře a požadavky ohledně tohoto prohlášení o ochraně dat. Můžete je odeslat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás na webu www.renishaw.cz.