Přeskočit navigaci

LTS (Length Tool Setter)

Jednoduché ustavování délky nástrojů na CNC obráběcích centrech.

LTS eliminuje potřebu ručního nastavení délky nástroje, které je časově náročné a náchylné k chybám, jež mohou vést k produkci zmetků a vícenákladům spojeným s opravami vadných dílů, k nižší produktivitě a snížení ziskovosti.

LTS je jednoosá nástrojová sonda, která uživatelům umožňuje nastavit délku nástroje, zkontrolovat poškození nástroje a kompenzovat teplotní změny na CNC obráběcích centrech.

  • LTS

Snížit zmetkovitost, zlepšit produktivitu a zvýšit zisky - sondy Renishaw pro obráběcí stroje mohou udržovat váš proces obrábění pod kontrolou.

Zkonstruováno pro výkon

Automatizované seřizování délky nástrojů pomocí sondy LTS je až desetkrát rychlejší než ruční nastavování a přináší okamžitou a výraznou úsporu nákladů. Toto řešení je vhodné pro všechny velikosti CNC obráběcích center a umožňuje produkovat kvalitní dílce „na první pokus“. Přináší snížení zmetkovitosti a zvýšení zisku.

Rozměrová přesnost obrobků závisí na množství proměnných vstupujících do procesu obrábění, včetně nastavení délky nástroje a možného zlomení nástroje. LTS monitoruje tyto proměnné automaticky, umožňuje zjištěné odchylky kompenzovat a zvýšit úspěšnost procesu obrábění.

LTS lze snadno nainstalovat a ještě snadněji používat. Je cenově dostupným řešením pro zvýšení produktivity a ziskovosti obráběcího stroje.

Jak funguje LTS?

LTS je nástrojová sonda s kabelovým připojením ke stroji. Díky plně integrovanému interface je instalace velmi snadná. Sonda nevyžaduje žádné seřizování a je funkční ihned po upevnění na stůl stroje.

LTS je navržena pro práci v nejobtížnějším prostředí pracovního prostoru obráběcího stroje. Je odolná proti vniknutí třísek nebo chladicí emulze a eliminuje falešné spínací signály způsobené rázy nebo vibracemi. Integrovaný ofukovací systém účinně odstraňuje napadané třísky, které by mohly ovlivnit přesnost měření.

Další kroky

Pokud si myslíte, že LTS je pro vás to pravé, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.