Velmi přesné doteky stupně přesnosti Grade 3

Na vysoce přesných souřadnicových měřicích strojích začínají přesnost měření ovlivňovat i takové faktory jako je přesnost kuličky snímacího doteku.

Standardní kuličky Grade 5 a speciální kuličky Grade 3 společnosti Renishaw zajišťují nezbytnou přesnost.

Obsah stranyMateriály ke staženíZavolat místní kancelář Kontaktujte nás on-line

Když záleží na přesnosti

  • Kulovitost kuličky doteku může ovlivnit výsledky měření na souřadnicovém měřicím stroji.
  • Pro dosažení požadované přesnosti měření používejte minimálně kuličky stupně Grade 5 podle AFBMA 3290 / DIN 5401-11.1993.
  • Společnost Renishaw používá standardně kuličky doteků stupně přesnosti Grade 5 s kulovitostí 0,13 μm. Většina jiných výrobců nabízí kuličky nižšího stupně přesnosti Grade10.
  • Rovněž jsou k dispozici kuličky stupně 3 s kulovitostí 0,08 μm.

Srovnání stupňů přesnosti kuliček

V tabulce jsou uvedeny tolerance kuliček v jednotlivých stupních přesnosti:

Tabulka stupňů kuliček

Nominální průměr kuličky DW

Nominální průměr kuličky

Hodnota průměru použitá k označení velikosti kuličky.

Odchylka průměru kuličky VDWS

Kolísání průměru kuličky

Rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem jedné kuličky.

Odchylka od kulovitého tvaru tDW

Odchylka od kulovitého tvaru

Největší radiální vzdálenost v jakékoli radiální rovině mezi koulí opsanou okolo povrchu kuličky a jakýmkoli bodem na povrchu kuličky.

O dotecích ve stupni přesnosti Grade 3

Výzkumy v oblasti návrhu a konstrukce doteků ukázaly, že vyvrtáním otvoru do kuličky a nalepením kuličky na dřík doteku dochází k deformaci původně dokonalého tvaur kuličky. Společnost Renishaw zkoumala způsoby zlepšení konstrukce vysoce přesných doteků s kuličkou stupně přesnosti Grade 3.

Všechny Renishaw doteky Grade 3 jsou zkonstruovány jako celistvé nevrtané kuličky nalepené do kulovité misky. Měření provedená před a po sestavení takto konstruovaných doteků ukázala, že v průběhu celého procesu zůstává tvar kuličky řádně ve specifikovaných mezích. 
Grade 3 Styli

Pro snadnou identifikaci doteku s kuličkou Grade 3 jsou dříky těchto doteků povlakovány nitridem titanu. Díky tomu mají velmi přesné doteky Renishaw pozlacený vzhled.

Vzhledem k technickým omezením v měřitelnosti velmi malých odchylek kulovitosti a v pevnosti lepidla jsou doteky Grade 3 k dispozici s kuličkami od Ø2 mm. Doteky Grade 3 se nevyrábějí sériově, jsou k dispozici na přání a jsou dodávány spolu s certifikátem kulovitosti.

Další informace získáte u místního zastoupení společnosti Renishaw.

Další informace

Dokumenty ke stažení