Teleskopické systémy ballbar

Teleskopický systém ballbar je téměř univerzálně považován za nejpraktičtější, nejpohodlnější a nejkomplexnější testovací přístroj pro analýzu přesnosti CNC obráběcích strojů.

Systémy ballbar od společnosti Renishaw jsou na tomto trhu dominantní již téměř 20 let a toto vedení pokračuje i v dnešních dne pomocí bezdrátových systému ballbar QC20-W.

Obsah stranyMateriály ke staženíZavolat místní kancelář Kontaktujte nás on-line

Teleskopický systém ballbar poskytuje jednoduchou a rychlou kontrolu přesnosti CNC obráběcích strojů v souladu s uznávanými mezinárodními normami (např. ISO, ASME apod.). Uživatelům umožňuje testovat a sledovat přesnost a rychle diagnostikovat problémy a zdroje chyb vyžadující nápravu.  

 Pravidelné testování obráběcích strojů systémem ballbar 

  • zaručuje přesnost součástí vyrobených na CNC strojích,
  • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu stroje,
  • pomáhá k souladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
  • díky zjištěným zdrojům chyb napomáhá ke včasné a správné údržbě.

Procházet

Systém QC20-W Software systému Proč používat systém Ballbar? Testování s QC20-W Laserové měřicí systémy a podpůrný systém ballbar
QC20-W a středový otočný čep Software systému ballbar 20 Vadná součást QC Systém ballbar QC20-W a vykreslení Podpora produktu 
Vše potřebné v příručním kufříku. Pouze připojte počítač a můžete začít! Přesná analýza automaticky určí chyby. Čím vám může prospět systém ballbar QC20-W? Jednoduché a rychlé nastavení a provoz. 

Časté dotazy, soubory ke stažení a články podpory 

Co je Renishaw ballbar?

Sestava ballbaru QC20-W Systém ballbar QC20-W společnosti Renishaw je složen ze samotného ballbaru (v podstatě velmi přesného teleskopického lineárního snímače a dvojice přesných kuliček na obou koncích) a z přesných magnetických držáků, z nichž jeden (nastavitelný) je připevněný ke stolu stroje a druhý k vřetenu stroje nebo tělu vřetena. Za provozu jsou kuličky snímače kinematicky vedeny v magnetických miskách. Díky tomuto uspořádání je ballbar schopen měřit i nepatrné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem držáku umístěného na stole stroje.

Nasnímaná data jsou odeslána do počítače, ve kterém software Renishaw vypočítá celkové hodnoty přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami jako je ISO 230-4 a ASME B5.54, nebo s vlastními analytickými protokoly společnosti Renishaw. Tento protokol využívá jedinečnou matematickou analýzu k diagnostikování mnoha dalších chyb daného stroje ze sady lineárních naměřených hodnot. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu jakožto pomůcka a podpora pro diagnostiku.

Historie ballbaru

Zařízení ballbar vzniklo na základě práce Jamese B. Bryana v Lawrence Livermore National Laboratory v USA, který v roce 1984 obdržel americký patent na „Teleskopické magnetické testovací zařízení s kuličkou a tyčinkou“ (Telescoping Magnetic Ball Bar Test Gage). Společnost Renishaw plc začala vyrábět svůj první ballbar, zařízení QC10 Mk1, v roce 1991 a dalším rokem uvedla na trh zařízení QC10 Mk2, které používá sériové rozhraní místo interní desky do PC jako u typu Mk1. 

QC10 byl vyráběn do října 2009, kdy byl nahrazen systémem QC20-W. Konstrukce nového systému QC20-W zahrnuje zcela nový snímač Renishaw, bezdrátovou technologii Bluetooth® a podstatně zdokonalené funkce pro testování a analýzu. Systémy ballbar Renishaw používá mnoho tisíc uživatelů obráběcích strojů po celém světě. Většina předních výrobců originálních zařízení (OEM), jejich distributoři a nezávislí poskytovatelé služeb v oblasti kalibrace a koncoví uživatelé je považují za nepostradatelné a důležité přístroje.

Dokumenty

Příbuzné produkty – Machine Checking Gauge (MCG)

MCG

Zařízení Renishaw Machine checking gauge (MCG) nabízí snadný způsob monitorování funkce volumetrického měření u vašeho souřadnicového měřicího stroje (CMM). Výsledky dávají jistotu, že měření prováděná na souřadnicovém měřicím stroji jsou přesná, nebo poskytnou nezvratný důkaz, že je nutné provést novou údržbu nebo kalibraci. Proces je rychlý a cenově výhodný. Škála výšek stojanů a délek ramen znamená, že objemovou přesnost lze kontrolovat na velkých i malých souřadnicových měřicích strojích.

Zařízení MCG je efektivním doplňkem stávajících standardů ověřování pomocí CMM a lze je používat jako předběžné kontrolní měřidlo v souladu s mezinárodními normami BS EN ISO 10360-2.

Další kroky

Kontaktujte nás on-line, požadujete-li další informace nebo máte dotaz na cenu, případně můžete hovořit přímo s vaším místním zastoupením společnosti Renishaw.