Systém ballbar s vestavěným délkovým snímačem

Systém ballbar je nejpraktičtější, nejpohodlnější a nejkomplexnější testovacípřístroj pro analýzu přesnosti CNC obráběcích strojů.

Systémy ballbar od společnosti Renishaw jsou na tomto trhu dominantní již téměř 20 let a toto vedení pokračuje i v dnešních dne pomocí bezdrátových systému ballbar QC20-W.

Obsah stranyMateriály ke staženíZavolat místní kancelář Kontaktujte nás on-line

Diagnostický systém ballbar poskytuje jednoduchou a rychlou kontrolu přesnosti CNC obráběcích strojů v souladu s uznávanými mezinárodními normami (např. ISO, ASME apod.). Uživatelům umožňuje testovat a sledovat přesnost a rychle diagnostikovat problémy a zdroje chyb vyžadující nápravu.

Pravidelné testování obráběcích strojů systémem ballbar:

  • zaručuje přesnost součástí vyrobených na CNC strojích,
  • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu stroje,
  • pomáhá ksouladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
  • díky zjištěným zdrojům chyb napomáhá kevčasné a správnéúdržbě.

Procházet

Systém QC20-W Systémový software Příslušenství QC20-W Proč používat ballbar? Testování s QC20-W
QC20-W a středový otočný čep Software systému ballbar 20 QC20-W s malým kruhovým adaptérem Vadná součást QC Systém ballbar QC20-W a vykreslení
Vše, co potřebujete, je příruční kufřík. Jenpřipojte počítač a můžetezačít! Přesnáanalýza automatickyurčíchyby. Rozšiřte možnosti svého systému QC20-W. Čím vám může prospětQC20-W? 

Jednoduché a rychlé nastavení a provoz.

Co je Renishaw ballbar?

Sestava ballbaru QC20-W Systém ballbar QC20-W společnosti Renishaw je složen ze samotného ballbaru (v podstatě velmi přesného teleskopického lineárního snímače a dvojice přesných koulí na obou koncích) a z přesných magnetických držáků, z nichž jeden (nastavitelný) je připevněný ke stolu stroje a druhý k vřetenu stroje nebo tělu vřetena. Za provozu jsou koule snímače kinematicky vedeny v magnetických miskách. Díky tomuto uspořádání je ballbar schopen měřit i drobné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem držáku umístěného na stole stroje.

Nasnímaná data jsou odeslána do počítače, ve kterém software Renishaw vypočítá celkové hodnoty přesnosti(kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami jako ISO 230-4 (ČSN ISO 230-4) a ASME B5.54, nebo s vlastními analytickými protokoly společnosti Renishaw. Tento protokol využívá jedinečnou matematickou analýzu souboru hodnot k diagnostikování změřenýchchyb každého jednotlivého stroje. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu, což podporuje diagnostiku.

Historie ballbaru

Ballbar se dostal do popředí díky práci Jamese B. Bryana z Lawrence Livermore National Laboratory v USA, který v roce 1984 obdržel US patent na „Magnetický zkušební kalibrační přístrojs vestavěným délkovým snímačem atyčí zakončenou koulemi“ (Telescoping Magnetic Ball Bar Test Gage). Společnost Renishaw plc uvedla na trh první ballbar, QC10 Mk1, v roce 1991. V příštím roce následoval QC10 Mk2, který místo interní desky s tištěnými spoji Mk1 používal sériové rozhraní.

QC10 byl vyráběn do října 2009, kdy byl nahrazen systémem QC20-W. Konstrukce nového systému QC20-W zahrnuje zcela nový snímač Renishaw, bezdrátovou technologii Bluetooth® a podstatně zdokonalené funkce pro testování a analýzu. Systémy ballbar Renishaw používá mnoho tisíc uživatelů obráběcích strojů po celém světě. Většina předních výrobců originálních zařízení (OEM), jejich distributoři a nezávislí poskytovatelé služeb v oblasti kalibrace a koncoví uživatelé je považují zanepostradatelné a důležité přístroje.

Dokumenty

Další kroky

Kontaktujte nás on-line, požadujete-li další informace nebo máte dotaz na cenu, případně můžete hovořit přímo s vaším místním zastoupením společnosti Renishaw.