Přeskočit navigaci

Řada snímačů VIONiC™

Řada snímačů VIONiC jsou nejvýkonnější inkrementální optické snímače společnosti Renishaw. Poskytují přímou digitální polohovou zpětnou vazbu s vynikající metrologií, vysokou rychlostí a spolehlivostí. Ve čtecích hlavách VIONiC je začleněna osvědčená filtrační optika Renishaw a vyspělá interpolační technologie. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE), výbornou odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců.

Čtecí hlavy VIONiC snímají obsáhlou řadu lineárních a rotačních měřítek, od typu ZeroMet s nízkou roztažností po vysoce přesné kroužky REXM. Díky tomu jsou všestranným výrobkem vhodným pro celou řadu aplikací, které požadují nekompromisní metrologii.  

Instalace snímačů VIONiC je snadná díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro diagnostiku na místě se navíc dodává volitelný vyspělý diagnostický nástroj ADTi - 100.
Designed with intuitive auto calibration mode, VIONiC is easy to install. In addition, an optional Advanced Diagnostic Tool (ADTi - 100) is available for in field diagnosis.
* Dokumenty ke stažení obsahují datové listy, instalační příručky, videa, software a technické výkresy.

Klíčové vlastnosti

Rychlost

Volba synchronizovaného

výstupu (MHz)

Pouze VIONiC

VIONiC a VIONiCplus

Pouze VIONiCplus

Minimální separace hran

(ns)

Maximální otáčky (m/s)

Maximální otáčky (m/s)

Maximální otáčky (m/s)

5 µm (D)

1 µm (X)

0,5 µm (Z)

0,2 µm (W)

0,1 µm (Y)

50 nm (H)

40 nm (M)

25 nm (P)

20 nm (I)

10 nm (O)

5 nm (Q)

2,5 nm (R)

50

12

12

12

7,25

3,63

1,81

1,45

0,906

0,725

0,363

0,181

0,091

25,3

40

12

12

12

5,80

2,90

1,45

1,16

0,725

0,580

0,290

0,145

0,073

31,8

25

12

12

9,06

3,63

1,81

0,906

0,725

0,453

0,363

0,181

0,091

0,045

51,2

20

12

12

8,06

3,22

1,61

0,806

0,645

0,403

0,322

0,161

0,081

0,040

57,7

12

12

10,36

5,18

2,07

1,04

0,518

0,414

0,259

0,207

0,104

0,052

0,026

90,2

10

12

8,53

4,27

1,71

0,850

0,427

0,341

0,213

0,171

0,085

0,043

0,021

110

08

12

6,91

3,45

1,38

0,690

0,345

0,276

0,173

0,138

0,069

0,035

0,017

136

06

12

5,37

2,69

1,07

0,540

0,269

0,215

0,134

0,107

0,054

0,027

0,013

175

04

12

3,63

1,81

0,730

0,360

0,181

0,145

0,091

0,073

0,036

0,018

0,009

259

01

4,53

0,910

0,450

0,180

0,090

0,045

0,036

0,023

0,018

0,009

0,005

0,002

1038

 *Pro čtecí hlavy s kabelem 1 m

Chyba interpolace (SDE)

Velmi nízká hodnota chyby interpolace (SDE), typicky <± 15 nm

Interpolovaná chyba - 10 chybových cyklů


Osa X: Poloha čtecí hlavy

Osa Y: Chyba (nm)

Použitelné stupnice

  • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
  • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků

Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením

Stupnice

Název stupnice


Přesnost

Rozteč stupnice

Teplotní roztažnost:

roztažnosti při 20 °C

Max. délka stupnice

Stupnice RTLC20 FASTRACK

RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK 

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m


Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností 

Stupnice

Název stupnice

Instalovaná přesnost (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Průměr kroužku

Stupnice REXM RESM

 REXM/REXT

(průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda
(průměr 75 mm) ±1.5 úhlové sekundy
(průměr ≤57 mm) ±2 úhlové sekundy

20 µm

 52 až 417 mm

Stupnice z materiálu ZeroMet 

Stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Teplotní roztažnost:

roztažnosti při 20 °C

Max. délka stupnice

Stupnice RELM

RELM/RELE


±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m

20 µm


0,75 ±0,35 µm/m/°C


1,5 m


Stupnice z nerezové oceli

Stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Teplotní roztažnost:

roztažnosti při 20 °C

Max. délka stupnice

Stupnice RELM

RSLM/RSLE/RSLC


± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m

20 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C


5 m


Kroužek z nerezové oceli

Stupnice

Název stupnice

Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Průměr kroužku

Stupnice RESM-REST

RESM/REST

±3.97 až ±0.38 úhlové sekundy

20 µm

 52 až 550 mm

Ultra-high accuracy stainless steel ring

 ScaleScale name

Installed accuracy

(depending on ring diameter)

Scale pitchRing diameter
Stupnice REXM RESM REXM/REXT(≥100 mm diameter) ±1 arc second
(75 mm diameter) ±1.5 arc seconds
(≤57 mm diameter) ±2 arc seconds
20 µm52 to 417 mm

Volitelný vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100

Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100

Snímače VIONiC jsou kompatibilní s vyspělým diagnostickým nástrojem ADTi-100 a softwarem ADT View. Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, což pomáhá při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní rozhraní softwaru lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Indikaci klopení čtecí hlavy
  • Indikaci limitu a referenční značky
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Monitorování rychlosti proti časovému grafu
  • Exportování a ukládání dat