Přeskočit navigaci

Prohlášení o ochraně dat

Jak shromažďujeme a používáme data.

Společnost Renishaw plc se sídlem v New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire GL12 8JR, Spojené království (dále „my“) jakožto správce uživatelských dat se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady představují základní normu, podle níž budeme zpracovávat všechna osobní data (dále jen „data“), které od vás shromáždíme nebo nám je poskytnete.

Vaše data

Vaše data získáváme při řadě příležitostí, včetně případů kdy:

 • vyplňujete formulář na některé z našich webových stránek, například když:
  • zadáváte objednávky na naše produkty v online obchodě Renishaw;
  • vytváříte účet Renishaw;
  • registrujete produkt;
 • zadáváte telefonickou objednávku na naše produkty;
 • žádáte nás o úvěrový účet;
 • vyplňujete náš formulář na výstavě, semináři nebo konferenci.

Tato data mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zájem o produkty.

Informace o vás můžeme získat také od třetích stran, se kterými úzce spolupracujeme (včetně např. distributorů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních agentur, poskytovatelů analytických služeb, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti).

Soubory cookie

Naše webové stránky využívají také soubory cookie. Další informace naleznete v našem Průvodci soubory cookie.

Použití získaných dat

Získaná data budou zpracována a využita pro následující účely (dále jen „účely“):

 • k poskytování informací, které si od nás vyžádáte;
 • k poskytování produktů a služeb, které si u nás objednáte;
 • k poskytování prodejní a servisní podpory;
 • k vykonávání našich povinností vyplývajících z uzavřených smluv;
 • ke správě vašeho účtu Renishaw nebo jakýchkoli jiných uživatelských účtů, které si vytvoříte a umožníte nám je využívat k tomu, abychom vám udělili přístup k obsahu s omezeným přístupem;
 • k poskytování co nejlepších služeb při používání našich webových stránek.

Vaše data získaná na základě vašeho souhlasu můžeme použít také k poskytování informací o našich produktech a službách, a to telefonicky, faxem nebo elektronicky a/nebo můžete za účelem poskytování informací předat tyto údaje pečlivě vybrané třetí straně. Pro odvolání vašeho souhlasu nás můžete kdykoli kontaktovat níže uvedenými způsoby: 

E-mailinternational@renishaw.com
PoštaRenishaw plc
New Mills
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8JR
UK
Telefon+44 (0)1453 524524
Fax+44 (0)1453 524901

Váš souhlas s používáním dat můžete odvolat kdykoli, když vás budeme kontaktovat, ať už telefonicky, faxem, nebo elektronicky.

Vaše data budou uchovávána společností Renishaw plc. Protože ovšem společnost Renishaw plc nabízí a prodává své produkty a služby po celém světě prostřednictvím dceřiných společností, přidružených společností, zastupujících kanceláří, distributorů a zprostředkovatelů (definovaných jako „Skupina Renishaw“), může při plnění účelu nastat potřeba předání vašich informací členům Skupiny Renishaw, jejichž sídlo se může nacházet mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Při plnění účelu může také nastat potřeba předání vašich dat některým z pečlivě vybraných třetích stran, včetně obchodních partnerů, dodavatelů nebo subdodavatelů (dále jen „třetí strany“), například kvůli zpracování vašich platebních údajů, hodnocení úvěruschopnosti v případě, že si u nás zřídíte úvěrový účet pro účely nákupu našeho zboží či služeb, nebo k zajištění servisní podpory k našim produktům. Tyto třetí strany mohou také sídlit nebo provozovat svou činnost mimo oblast EEA.

Odesláním vašich dat souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být předávány příslušným členům Skupiny Renishaw a/nebo třetím stranám, a ty je mohou uchovávat, přistupovat k nim a používat je. Učiníme všechny kroky přiměřeně nezbytné k tomu, abychom zajistili, že vaše data jsou zpracovávána bezpečným způsobem a v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat.

Jinak vaše data nikomu nepředáme ani nesdělíme, pokud nám k tomu neudělíte souhlas, kromě případů, kdy jsme povinni nebo oprávněni tak učinit ze zákona, nebo pokud se nejedná o jakékoli nástupce našeho podnikání.

Všechna data, která se vás týkají, jsou uložena na našich zabezpečených serverech. Pokud jsme vám přidělili (nebo jste si sami zvolili heslo) umožňující přístup k určitým částem našeho webu, jste zodpovědní za udržení tohoto hesla v tajnosti a nesmíte jej s nikým sdílet.

Přenosy informací přes internet bohužel nejsou zcela bezpečné. Přestože vaše data ochráníme v maximální možné míře, nemůžeme zaručit bezpečí dat přenášených na naše webové stránky nebo online obchod. Veškeré datové přenosy provádíte na vlastní nebezpečí. Jakmile vaše informace přijmeme, použijeme přísná bezpečností opatření, abychom se snažili zabránit neoprávněnému přístupu.

Změny prohlášení o ochraně dat

Veškeré změny, které v budoucnosti provedeme v našem prohlášení o ochraně dat, budou publikovány na této stránce. Pravidelně zde prosím kontrolujte, zda došlo k aktualizacím nebo změnám.

Kontakt

Uvítáme jakékoli dotazy, komentáře a požadavky ohledně tohoto prohlášení o ochraně dat. Můžete je odeslat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás na webu www.renishaw.cz.