Přeskočit navigaci

Certifikáty o shodě pro odměřovací systémy Renishaw

Vyberte si v níže uvedeném seznamu a tabulce požadovaná data kompatibility:
VýrobkyCEWEEE příručka k likvidaci zařízení
Diagnostické vybavení ATOM™ECD2016-23

PD-9693-9713

Kabelem připojené čtecí hlavy ATOMECD2016-21

PD-9693-9713

Čtecí hlavy FPC ATOMECD2016-22

PD-9693-9713

Ri interfaceECD2016-25

PD-9693-9713

Ti interfaceECD2016-24

PD-9693-9713

RESOLUTE™ a DRIVE-CLiQECD2016-26

PD-9553-9819

RGH20ECD2016-28

PD-9541-9095

RGH22ECD2016-29

PD-9541-9095

RGH24ECD2016-30

PD-9541-9095

RGH25ECD2016-31

PD-9541-9095

RGH34ECD2016-34

PD-9541-9095

RGH40ECD2016-35

PD-9541-9095

RGH41ECD2016-36

PD-9541-9095

RGH45ECD2016-37

PD-9541-9095

Čtecí hlavy, interface, příslušenství TONiC™ECD2016-41

PD-9653-9466

Čtecí hlavy, interface, příslušenství SiGNUM™ECD2016-44

PD-9572-9130

Čtecí hlavy VIONiC™ECD2016-42

PD-6195-9306

Vyspělý diagnostický nástroj VIONiCECD2016-43

PD-6195-9306

EC prohlášení o shodě

Označení CE vyžaduje, aby bylo pro každý výrobek připraveno EC prohlášení o shodě. Prohlášení pro každý odměřovací systém je v této tabulce. (Stupnice nepodléhají požadavkům na označení CE, takže žádná prohlášení o shodě k měřítkům nejsou k dispozici.) 

RoHS

Nová RoHS směrnice 2011/65/EU vyžaduje, aby všechny odměřovací systémy byly k 22. červenci 2017 v souladu s touto směrnicí. Všechny odměřovací systémy jsou v souladu s RoHS, což je vidět z certifikátů CE v této tabulce. Jestliže potřebujete certifikát RoHS pro určitou variantu produktu, kontaktujte prosím EPD.Compliance@Renishaw.com.

WEEE

Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických odpadů (WEEE) vyžaduje, aby byly na vyžádání k dispozici pokyny pro recyklování produktu. Pokyny pro recyklování jsou uvedeny v této tabulce.

Konfliktní minerály, REACH, Green Procurement Standard a další směrnice a standardy

Kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

Bezpečnostní list materiálu

Viz RGG-2 2 Bezpečnostní listy adhezívních materiálů.

Funkční bezpečnost pro řadu SiGNUM

Systém analogových snímačů SiGNUM byl certifikován institutem DGUV dle ISO13849-1:2008 jako vhodný pro použití v aplikacích až do výkonové úrovně d (PLd). 

Pro informace o funkční bezpečnosti jiných systémů snímačů, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

Funkční bezpečnost pro řadu RESOLUTE

Odměřovací systém RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ byl certifikován v CSA Sira, referenční certifikační číslo FSP16008/00, dle ISO 13849:2015, jako vhodný pro použití v aplikacích vyžadujících výkonovou úroveň až d (PLd) a dle IEC 61508:2010 / IEC 61800-5-2:2007. Pro informace o funkční bezpečnosti jiných systémů snímačů, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

ISO 9001

Systém a procedury zabezpečení kvality společnosti Renishaw jsou prověřeny v souladu s mezinárodně uznávaným standardem kvality ISO 9001:2008. Certifikát společnosti Renishaw EN ISO 9001:2008, který vydal BSI Management Systems nese logo akreditace UKAS. To je pro vás záruka, že společnost Renishaw nejenom postupuje podle standardů ISO, ale že byla rovněž prověřena a certifikována kompetentní organizací s akreditací UKAS. Akreditace UKAS je uznávaná národními certifikačními orgány v mnoha zemích na celém světě. Potřebujete-li více informací, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.