Přeskočit navigaci

Nový Renishaw Equator™ 500 – inteligentní řízení procesu pro větší dílce se všemi přednostmi osvědčeného kontrolního systému Equator 300

Březen 2018

Kontrolní systémy Equator pomáhají zvyšovat zisk a rozšiřovat možnosti i kapacitu výrobních linek po celém světě tím, že umožňují vysoce přesnou kontrolu rozměrů přímo u soustružnických a frézovacích center, tedy v místě výroby. Nový, větší systém Equator 500 nyní umožňuje měření větších dílců v pracovním rozsahu o průměru 500 mm a výšce až 400 mm.

Oba systémy Equator 300 a 500 jsou přesné v teplotním rozsahu 5 ºC až 50 ºC při jakýchkoli teplotních změnách a dosahují rychlostí skenování přes 200 mm/s. Jsou kompatibilní se softwarem Organiser pro snadnou ruční obsluhu, softwarem EZ-IO pro automatizaci a softwarem IPC (inteligentní řízení procesu) pro aktualizaci korekcí nástrojů na CNC obráběcích strojích.

Větší rozsah měření

Equator 500 má při použití skenovacího modulu SM25-2 rozsah měření 500 mm na průměru v rovině XY a 250 mm v ose Z. Skenovací modul SM25-3 rozšiřuje prostor na 400 mm v ose Z, což umožňuje použít doteky délky až 200 mm a dosažení většího množství měřených prvků. Na základnu systému Equator 500 lze umístit dílce a upínací přípravky o celkové hmotnosti až 100 kg. Přístroj o rozměrech půdorysu 920 mm na 924 mm přináší naprosto výjimečný poměr měřicího rozsahu ke své celkové velikosti. Díky tomu mají výrobci větších dílců možnost snadno nainstalovat systém Equator 500 přímo do výrobní haly vedle svých obráběcích strojů. Mezi typické aplikace patří výroba převodovek a odlitků motorových skříní osobních i nákladních automobilů, dílce hnací soustavy, jako jsou ojnice a skříně diferenciálů, odlitky náprav, lisované dílce, ventily a čerpadla.

Rychlá kontrola rozměru, polohy či tvaru

Většina uživatelů systémů Equator potřebuje k navýšení své výrobní kapacity krátké cyklové časy. Oba systémy Equator 300 a 500 umožňují vysokorychlostní skenování a bodové měření široké škály geometrických elementů i při zachování vysoké úrovně opakovatelnosti. Léta zkušeností zákazníků se systémy Equator prokázaly jejich schopnost měřit rozměry, polohu i tvar pomocí jediného zařízení. Proto už není dále potřeba temperovat dílce před měřením klíčových charakteristik v měrových laboratořích.

Přesnost při rychlých změnách teploty, nyní v rozsahu přes 45 ºC

Klimatické podmínky se mohou měnit v důsledku změn denních nebo sezónních teplot. Například časně ráno v chladné dílně se bude teplota zvyšovat jak působením vnějších podmínek, tak zahříváním strojů. Systém se s tím vyrovnává technikou remasterování, což znamená, že přesné měření může začít hned s prvním vyrobeným dílcem a bude pokračovat bez ohledu na změny okolních podmínek.

Automatická aktualizace korekcí nástrojů přímo ze systémů Equator 300 a 500

Řada systémů Equator je kompatibilní s novým softwarem IPC, který umožňuje trvalé sledování a automatické korekce obráběcích operací, udržování rozměrů obráběných dílců blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů pro řízení procesu. Tyto korekce procesu zvyšují kvalitu dílců, výrobní možnosti a snižují zmetkovitost. Možnost umístění kontrolního systému Equator ve výrobním provozu umožňuje seřízení procesu přímo v místě výroby v reálném čase. Tím dochází k odstranění časových prodlev a snížení nároků na kontrolu hotového dílu. Kontrolní systém Equator je možno připojit buď k jednomu, nebo několika řídicím systémům CNC obráběcích strojů současně.

Řízení procesu uzpůsobené konkrétním výrobním operacím

Software IPC dokáže zprůměrovat výsledky měření několika dílců, což umožňuje získat tu správnou hodnotu korekce opotřebení řezného nástroje. Na rozdíl od běžných systémů zabezpečení kvality (QA) založených na měření mnoha charakteristik vyžaduje řízení procesu pomocí softwaru IPC kontrolu pouze jednoho obráběného rozměru na jeden řezný nástroj. Frekvenci a rozsah aktualizací korekcí lze nakonfigurovat pro jednotlivé prvky v závislosti na výrobních tolerancích, procesních výkyvech a míře opotřebení nástrojů.
Software IPC je nedílnou součástí softwaru Equator Process Monitor, který využívá průběžná naměřená data ke stanovení korekcí procesu. Připojení ke kompatibilnímu obráběcímu stroji je velice snadné a vyžaduje pouze zapojení ethernetového kabelu do řídicí jednotky systému Equator a CNC stroje.

Snížení závislosti na zkušenostech operátorů

Schopnost automaticky korigovat proces pomocí softwaru IPC snižuje riziko vzniku chyb při manuálním zadávání dat, a zároveň odstraňuje nároky na znalost běžných měrových protokolů k získání hodnoty korekce CNC stroje.

K dispozici s novým automatickým systémem pro vkládání dílců

Nové automatické dopravníky EQ-ATS pro systémy Equator 300 a Equator 500 umožňují vložení a upnutí dílce mimo prostor přístroje a jeho automatický přesun do měřicího prostoru nebo mimo něj pomocí programových příkazů. Lze je použít buď pro ruční obsluhu, jeřáby a vysokozdvižné vozíky, nebo pro robotické vkládání v automatizovaných linkách, čímž je systém Equator chráněn proti náhodnému poškození. EQ-ATS se instaluje snadno, pomocí šroubů přímo na základnu kontrolního systému Equator.

Univerzální kontrolní systém

Kontrolní systém Equator je jedinečný svou konstrukcí a principem funkce. Vysoká rychlost a rozsah pracovních teplot systému Equator 300 jsou nyní k dispozici také pro větší dílce díky systému Equator 500, který ještě více rozšiřuje možnosti této produktové řady společnosti Renishaw.
www.renishaw.cz/equator500

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.