Přeskočit navigaci

Laserové odměřovací systémy s optickými vlákny

RLU Laserová jednotka pro dvě osy RLU10 Laserová jednotka

Díky stabilitě frekvence laseru ±50 ppb během jednohodinové periody je RLU10 praktickým a cenově výhodným řešením pro většinu 'in air' aplikací.

RLU Laserová jednotka pro dvě osy RLU20 Laserová jednotka

Pro aplikace vyžadující nejvyšší měřicí výkon, jako například vakuové aplikace. Stabilita frekvence laseru přístroje RLU20 činí ±2 ppb během jednohodinové periody

Detekční hlava RLD10 0° RLD10 Interferometr s rovinným zrcadlem

RLD10-PMI (interferometr s rovinným zrcadlem) je dvouosý systém, konfigurovaný pro aplikace vyžadující rovinné zrcadlo (například aplikace v rovině XY). 

RLD10 Interferometr s odražečem RLD10 Interferometr s odrážečem

RLD10-RRI (interferometr s odrážečem) je jednoosý interferometr konfigurovaný pro aplikace vyžadující odrážeč (například aplikace s větším dosahem nebo vyšší rychlostí).

Diferenciální interferometr a zrcadla RLD10-X3-DI RLD10 Diferenciální interferometr

RLD10 DI (diferenciální interferometr) je systém dvouosého interferometru, určený pro diferenciální měření. Je ideálně vhodný pro aplikace ve vakuové komoře.

Detekční hlava RLD10 0° RLD10 bez interního interferometru

Detekční hlava RLD10-XX (bez interního interferometru) je navržena bez optiky interního interferometru. Díky tomu lze hlavu použít v sestavě se speciální optikou pro měření lineárního polohování, mření úhlových odchylek a k měření přímosti. 

Jednotka kompenzátoru RCU10 a snímače Systém RCU10 pro kvadraturní kompenzaci podmínek prostředí v reálném čase

Využívá snímače parametrů prostředí k monitorování okolního prostředí stroje a provádí kompenzaci signálů polohové zpětné vazby v reálném čase.

Paralelní rozhraní RPI20 RPI20 Paralelní interface

Přijímá diferenciální analogové signály 1 Vpp sin/cos a interpoluje hodnotou 4096 k zajištění 36bitového paralelního výstupního formátu s rozlišením 38,6 pikometrů při 1 m/s.

Interface jednotka RLI20-P - Panasonic Interface jednotka RLI20-P - Panasonic

Interface jednotka RLI20-P využivá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému. Jednotka RLI20-P je vhodným rozhraním k řídicím systémům Panasonic (řady MINAS A5). 

RSU10 USB interface RSU10 USB interface

Interface USB RSU10 přijímá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému, interpoluje je 16 384x a poskytuje polohovou hodnotu přes port USB.

Interface REE Interpolátory REE

Sortiment interpolátorů REE nabízí jednoduché řešení „plug and play" pro nižní úrovně interpolace signálu, což zvyšuje rozlišení digitálního kvadraturního výstupního signálu o faktor větší než 20.

Rovinná zrcadla v úchytech společnosti Renishaw Zrcadla a příslušenství

Vysoce odrazivá rovinná zrcadla se snadno seřiditelnými úchyty zrcadla. Rovinná zrcadla dodávaná společností Renishaw jsou vyráběná na podkladu ze skla s nízkou teplotní roztažností a mají tvrdý oxidový dielektrický povlak.

Sestava periskopu 15 mm DI Sestava periskopu 15 mm DI

Sestava periskopu zvětšuje vzdálenost mezi měřicím a referenčním laserovým paprskem detekční hlavy diferenciálního interferometru RLD10-X3-DI.

Vakuově kompatibilní interferometr RVI20 RVI20 Vakuově kompatibilní interferometr

Při použití s detekční hlavou RLD10-A3-XX poskytuje schopnost udržet celou měřicí cestu ve vakuovém prostředí.

Okno vakuové komory 39 mm Okno vakuové komory 39 mm

Diferenciální interferometrická hlava (RLD10-X3-DI) je určena pro montáž na stěnu vakuové komory. Okno vakuové komory pak umožňuje průchod laserového paprsku mezi detekční hlavou a měřicím zrcadlem. Tam, kde je pro měření uvnitř vakuové komory požadováno RLD, jako např. interferometr RVI20 pro vakuum, lze okno vakuové komory také použít s jinými variantami interferometrické hlavy.