Přeskočit navigaci

Prohlédněte si sortiment optických snímačů

Krok 1. Vyberte si z absolutních nebo inkrementálních, lineárních nebo rotačních snímačů:

Lineární inkrementální snímače

 • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
 • Inkrementální snímače se používají v aplikacích, kde je důležitá informace o přesné relativní poloze v daném okamžiku. Informace může být požadována v analogovém nebo v digitálním formátu.
 • Snímače UHV (ultra vysoké vakuum) jsou optimalizovány pro použití ve vakuu.

Rotační inkrementální snímače

 • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků
 • Inkrementální snímače se používají v aplikacích, kde je důležitá informace o přesné relativní poloze v daném okamžiku. Informace může být požadována v analogovém nebo v digitálním formátu.
 • Snímače UHV (ultra vysoké vakuum) jsou optimalizovány pro použití ve vakuu.

Lineární absolutní snímače

 • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
 • Absolutní snímače, které se používají v aplikacích, které vyžadují velmi rychlou informaci o okamžité poloze ihned po zapnutí systému. Díky tomu jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.
 • Snímače UHV (ultra vysoké vakuum) jsou optimalizovány pro použití ve vakuu.
 • Snímače s funkční bezpečností (FS) mají certifikaci SIL2 a PLd pro použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.

Rotační absolutní snímače

 • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků
 • Absolutní snímače se používají v aplikacích, které vyžadují vysoce rychlou digitální informaci o okamžité poloze a jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.
 • Snímače UHV (ultra vysoké vakuum) jsou optimalizovány pro použití ve vakuu.
 • Snímače ETR (rozšířený teplotní rozsah) jsou schopné pracovat v prostředí s extrémně vysokými a nízkými teplotami.
 • Snímače s funkční bezpečností (FS) mají certifikaci SIL2 a PLd pro použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.