Přeskočit navigaci

Biologie

Ramanova spektroskopie se úspěšně používá k analýze celé řady materiálů a systémů.

Společnost Renishaw je lídrem v této expanzi inovací, jako je oceněný konfokální Ramanův mikroskop inVia, kombinované Ramanovy / skenovací mikroskopové systémy a kombinovaný systém SEM-Raman.

Kliknutím na níže uvedený odkaz zjistíte, jak vám můžeme pomoci s vašimi aplikacemi v biologii:

Tuto label-free analytickou techniku lze použít pro rozdělení chemických a strukturálních informací mnoha dalších vzorků, včetně:

  • Bioprocesing
  • Protein/peptidová strukturální analýza
  • Mikrobiologie
  • Distribuce léčiv in vitro a in vivo
  • Výzkum rakoviny/patologie
  • Redox biologie
  • Regenerativní medicína
  • Stárnutí a neurodegenerativní choroby, biopaliva a zemědělský výzkum
  • Lipidomika
  • Metabolomika
  • Vývojová biologie
  • Reprodukční biologie
  • Virologie

Webový seminář - Rezonanční Ramanova spektroskopie pro biologický redox výzkum

Rezonanční Ramanova (RR) spektroskopie je ideální nástroje pro biologický redox výzkum. Nevykazuje pouze vysokou citlivost na hemoproteiny, ale dokáže také objasnit jejich oxidaci a stavy oxidace in situ (roztok, organely, buňky a tkáně). RR zobrazování poskytuje chemické a prostorové informace, umožňující korelace mezi distribucí hemoproteinů, oxidačním stavem a funkcí protein/buňka.

Získejte více informací registrací do našeho webového semináře.

Stažení aplikační poznámky

Další aplikace

Naši aplikační specialisté mají bohaté zkušenosti v celé řadě aplikačních oblastí. Kontaktujte nás pro informace o specifické oblasti, která vás zajímá.